Skip to content

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2022թ․ մայիսի 11-ի փորձագիտական կարծիքը

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2022թ․ մայիսի 11-ի փորձագիտական կարծիքը՝ «Ա-Թի-Վի» հեռուստաընկերության «Կիսաբաց լուսամուտներ» hաղորդաշարի 2022թ․ մարտի 18-ի թողարկման վերաբերյալ։ Դիմող՝ քաղաքացի Գևորգ Մկրտչյան։