Skip to content

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2020թ. նոյեմբերի 17-ի փորձագիտական կարծիքը

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2020թ. նոյեմբերի 17-ի փորձագիտական կարծիքը՝ ընդդեմ «Չորրորդ իշխանություն» թերթի՝ ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանի դատական հայցի կապակցությամբ (ի լրումն նույն հայցի վերաբերյալ Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի կարծիքի):