Skip to content

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2020թ․ դեկտեմբերի 22-ի փորձագիտական կարծիքը

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի 2020թ․ դեկտեմբերի 22-ի փորձագիտական կարծիքը՝ «Արմնյուզ» հեռուստաընկերության նոյեմբերի 20-ի ռեպորտաժի հետ կապված՝ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի դիմումի վերաբերյալ: