Skip to content

Դիտորդ մարմնի 2018թ. մարտի 23-ի կարծիքը

Դիտորդ մարմնի 2018թ. մարտի 23-ի կարծիքը՝ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության «Լավ երեկո» ծրագրի՝ «Աբովյան» ՔԿՀ-ում նկարահանված սյուժեի վերաբերյալ: