Skip to content

Դիտորդ մարմնի որոշումը`«Առավոտ» օրաթերթի դեմ ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի բողոքի կապակցությամբ

Հարցի նախապատմությունը. 2009թ. հունվարի 9-ին Դիտորդ մարմինը քննեց ՀՀ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի երկու անդամների բողոքը «Առավոտ» օրաթերթի դեմ, որը 2008թ. դեկտեմբերի 11-ին հրապարակել էր «Նմանվում ենք եվրոպական երկրներին» հոդվածը: Հոդվածը նվիրված էր Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նիստերից մեկին: Դիմողների կարծիքով, հոդվածը պարունակում էր փաստական անճշտություններ, անհիմն կերպով կասկածի էր ենթարկում Հանձնաժողովի անդամների պրոֆեսիոնալիզմը:

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմինը վեճում հանդես եկավ որպես միջնորդ` «Առավոտին» առաջարկելով տպագրել պատասխանը: Հանձնաժողովի անդամների պատասխանը «Առավոտի» կողմից տպագրվեց 2009թ. հունվարի 14-ին: