Skip to content

Դիտորդ մարմնի որոշումը` «Ցայգ» հեռուստաընկերության դեմ «ԳԱԼԱ» հեռուստաընկերության բողոքի կապակցությամբ

Հարցի նախապատմությունը. 2008թ. փետրվարի 4-ին Գյումրիի «ԳԱԼԱ» հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Կարինե Հարությունյանը դիմել է Դիտորդ մարմնին Գյումրիի «Ցայգ» հեռուստաընկերության դեմ բողոքով: Այն 2008 հունվարի 31-ին իր տեղեկատվական «Ազդարար» հաղորդման ժամանակ ցուցադրել է հեռուստահոլովակ, որտեղ «ԳԱԼԱ» հեռուստաընկերությունը հիշատակվել է բացասական համատեքստում:

Բողոքը քննվել է 2008թ. փետրվարի 15-ի և ապրիլի 3-ի նիստերում: Դիտորդ մարմինը եզրակացրեց ձեռնպահ մնալ որոշում կայացնելուց, քանի որ «ԳԱԼԱ» հեռուստաընկերության բողոքը ենթակա չէ կարգավորման ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների Վարքականոնի դրույթներով: Դիտորդ մարմինը սահմանափակվեց շրջաբերական նամակով, որն ուղղվեց Վարքականոնը ստորագրած բոլոր ԶԼՄ-ներին և չէր պարունակում տվյալ նամակը տպագրելու պահանջ: