Skip to content

Դիտորդ մարմնի 2007թ. նոյեմբերի 7-ի որոշումը

Դիտորդ մարմնի 2007թ. նոյեմբերի 7-ի որոշումը մի շարք թերթերի, այդ թվում «Առավոտի» դեմ ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի բողոքի կապակցությամբ

Դիտորդ մարմինն ընդգծեց, որ կարող է քննել միայն «Առավոտի» դեմ բողոքը, քանի որ դրանում նշված մյուս պարբերականները չեն ստորագրել ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների Վարքականոնը:

«Առավոտի» կապացկությամբ Դիտորդ մարմինը որոշեց դադարեցնել բողոքի քննությունն` այն հիմնավորմամբ, որ բողոքի առարկա դարձած հոդվածները հրապարակվել են թերթի կողմից Վարքականոնը ստորագրելուց առաջ: