Skip to content

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի և Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի 2023թ․ հոկտեմբերի 9-ի հայտարարությունը

ԶԼՄ-ների էթիկայի Դիտորդ մարմնի և Տեղեկատվական վեճերի խորհրդի 2023թ․ հոկտեմբերի 9-ի հայտարարությունը՝ «Խտրական վերաբերմունքի եւ ատելության խոսքի տարածման անթույլատրելիության մասին»։